• slide

UD105 Universal Dim Module

5 x 300 VASpecifikacija proizvoda


Inkadescentna sijalica, halogena sijalica, dimabilna LED sijalica i fluorescentna sijalica mogu se zatamniti do 1500V u 5 paralelnih kanala.

Mogućnost povezivanja opterećenja čak i ispod 1V (LED sijalice) bez ikakvih donjih ograničenja.

5 nezavisnih kanala koji se mogu parametrizovati putem ETS4 / ETS5.

Mogućnost ručnog upravljanja za svaki kanal pomoću membranskih prekidača.

Svaki kanal može aktuelizovati bilo koju od sledećih funkcija odvojeno:

  • Stepenište
  • Upravljanje scenama
  • Radno vreme
  • Prinudna operacija

Podesivo ponašanje nakon nestanka napona, povratka napona ili preuzimanja ETS-a.