Switch Aktuatori

EAE KNX switch aktuatori su posebno dizajnirani za opterećenja sa visokim udarnim strujama. EAE aktuatori dizajnirani su u skladu sa EN 60669 standardom.