• slide

SW108 Switch Aktuator

8x16A, napon struje 500A


Pored prebacivanja otpornih opterećenja, SW108 je dizajniran da se koristi sa kapacitivnim i induktivnim opterećenjima, omogućavajući pogodnu kontrolu fluorescentnih prigušnica i LED drajvera.


Specifikacija proizvoda


8 nezavisno podesivih kanala.

Ručno upravljanje za svaki relej na uređaju pomoću kliznih prekidača.

Ne zahteva spoljašnje napajanje.

Regulacija električne struje se može konfigurisati.

Sledeće funkcije mogu se definisati odvojeno za svaki kanal:

  • Funkcija stepeništa
  • Spoljna logika
  • Unutrašnja logika
  • Funkcija prioriteta
  • Granična vrednost
  • Vreme transakcije
  • Čišćenje