• slide

SD110 1-10V Dim Aktuator

10 x 16A 1-10V Dim AktuatorSpecifikacija proizvoda


10 nezavisnih kanala koji se mogu parametrizovati putem ETS4 / ETS5.

Mogućnost ručnog upravljanja za svaki kanal pomoću membranskih prekidača.

Svaki kanal može aktuelizovati bilo koju od sledećih funkcija odvojeno:

• Stepenište
• Upravljanje scenama
• Radno vreme
• Prinudna operacija

Podesivo ponašanje nakon nestanka napona, povratka napona ili preuzimanja ETS-a.

Integrisani relej na svakom kanalu za potpuno isključivanje.

Ne zahteva spoljašnje napajanje.