• slide

RCU1212 Room Control Unit

12x16A izlaza + 12 digitalnih ulaza


EAE Room Controller Unit je 'sve u jednom' KNX uređaj za upravljanje različitim uređajima iz jednog interfejsa. Room Controller Unit pruža kontrolu svetla, roletni, zavesa i fan coila, kao i opcionalne ulaze za suve kontakte.


Specifikacija proizvoda


Ne zahteva spoljašnje napajanje.

Room Control Unit pruža sledeće funkcionalnosti:

 • Prekidač za svetlo
 • AC/DC upravljanje roletnama
 • Upravljanje ventilatorom
 • Upravljanje fan coilima (ventil sa 2 i 3 tačke)
 • Ulazi za suvi kontakt

Prebacivanje otpornih, kapacitivnih i induktivnih opterećenja u skladu sa EN 60669 sa sledećim funkcijama:

 • stepenište
 • Spoljna logika
 • Prioritet
 • Granična vrednost
 • Radno vreme
 • Čišćenje

12 nezavisnih ulaznih kanala sa sledećim univerzalnim funkcijama interfejsa:

 • Ulaz za prekidač / taster
 • Upravljanje zatamnjenjem
 • Upravljanje roletnama / zavesama
 • Prenos vrednosti
 • Upravljanje scenama
 • Brojač brojača impulsa