• slide

LC100 Line Coupler

KNX Line Coupler


LC100 je u stanju da filtrira saobraćaj prema mestu instalacije u hijerarhiji sabirničkog sistema ili prema ugrađenim tabelama filtera za grupno orijentisanu komunikaciju.


Specifikacija proizvoda


Galvanski izolovane KNX bus linije.

Bus status (protok, greške, filter) na svakoj liniji tačno prikazuje 6 dvobojnih LED-ova.

LC100 podržava duge telegrame i sadrži konfigurabilnu 'ručnu funkciju' koja se može aktivirati jednim pritiskom na dugme.

Podesivo aktiviranje jednim dugmetom za posebne funkcije, npr. prenos svih grupnih telegrama (korisno tokom puštanja u rad, automatski reset nakon određenog vremena, maks. 8h).

LC100 se može konfigurisati kao repetitor linije za proširenje KNX linija izvan standardnih ograničenja.