IP Ruteri

EAE KNX IP ruter se koristi kao linijska ili mrežna spojnica kako bi se osigurala veza za prenos podataka između KNXnet / IP i TP KNX bus linije. Električna izolacija se takođe postiže između povezanih vodova.


Line coupleri

EAE KNX line coupler je u stanju da filtrira saobraćaj prema mestu instalacije u hijerarhiji sabirničkog sistema ili prema ugrađenim tabelama filtera za grupno orijentisanu komunikaciju.


KNX napajanja

EAE KNX napajanje ima dva modela sa izlazima 320mA i 640mA. Ulazni napon napajanja je 150-275 AC, 50-60 Hz.