• slide

IPI100 IP Interface

KNXnet/IP konekcije


EAE KNX IP interface podržava protokol mrežnog tuneliranja i pruža vezu podataka između KNXnet/IP i TP KNX bus linije.


Specifikacija proizvoda


Prikaz radnog stanja pomoću LED sijalica.

IP adresa može biti preuzeta sa DHCP servera.

Integrisani KNX interfejs za tuneliranje.

Protokoli za tuneliranje omogućavaju puštanje u rad, nadzor i dijagnostiku putem ETS-a.