• slide

HRS - Hotel Room Supervisor


Umesto da koristite napajanje i IP ruter za svaku sobu, uz Hotel Room Supervisor sve sobe hotela moći će zasebno da dosegnu IP liniju. Kao rezultat dolazi do značajne uštede troškova. Ovaj uređaj svojim logičkim funkcijama takođe omogućava da imate kontrolu zasnovanu na prisutnosti u sobi radi uštede energije. U tom slučaju ćete moći da uklonite držač kartice iz sistema, mada to nije obavezno.


Specifikacija proizvoda


 • Modbus TCP u KNX gateway omogućava potpunu kontrolu i nadgledanje soba, unapređuje upravljanje hotelom i SCADA sistemima
 • Gateway može da mapira do 1000 KNX grupnih adresa
 • Ugrađeno 320mA KNX napajanje sa dodatnim izlazom od 30V
 • Patentirana mogućnost detekcije prisutnosti bez držača kartice
 • Jednostavno daljinsko puštanje u rad putem IP mreže
 • Fizički ulazi za senzore za vrata, prozore i senzore prisutnosti
 • Mogućnost praćenja i izveštavanja o potrošnji energije u sobi
 • Mogućnost odloženog upravljanja scenama pomoću ugrađenog RTC-a
 • Kada gost nije u sobi, garantuje uštedu energije bez upotrebe držača kartice
 • 4 različite scene: Pred-dobrodošlica, Dobrodošlica, Izlazak i Odjavljivanje iz sobe
 • Kreiranje konfiguracija gostiju i pozivanje scena konfiguracije
 • Scene definisane u sobi mogu se menjati pomoću GRMS softvera

Dokumenti (svi dokumenti su na engleskom jeziku)