• slide

FCA100 Fan Coil Aktuator

Upravljanje fan coilima (ventil sa 2 i 3 tačke)


Fan Coil Aktuator FCA100 dizajniran je kao 'sve u jednom' za kompletno upravljanje sistemom ventilacije.


Specifikacija proizvoda


Fan Coil Actuator FCA100 pokriva HVAC sisteme električne instalacije sobnih aplikacija i nudi sledeće funkcije u jednom proizvodu:

 • Upravljanje fan coilima (ventil sa 2 i 3 tačke)
 • Dopunsko grejanje ili hlađenje
 • Prebacivanje pomoćnog opterećenja
 • Ulazi za suvi kontakt
 • Ulazi za temperaturu

FCA100 ima 11 izlaza i 6 ulaza. Ovi izlazi i ulazi se koriste za:

 • Pomoćni izlaz x1 (Relay 16A)
 • Izlaz za brzinu ventilatora x3 (Relay 16A)
 • Izlaz za brzinu ventilatora x1 (0-10 V Signal)
 • Izlaz za kontrolu ventila x4 (Triac 0.5A)
 • Izlaz za kontrolu ventila x2 (0-10 V Signal)
 • Ulaz za suvi kontakt x4
 • Ulaz za NTC Sensor x2

Pogodan za prebacivanje otpornih, kapacitivnih i induktivnih opterećenja kao i opterećenja fluorescentnih sijalica prema EN 60 669.

 • Bilo koje opterećenje (do 16A po kanalu)

Ručna kontrola je moguća za svaki kanal pomoću ugrađenog panela dugmadi.

Uređaj ima 4 nezavisna ulazna kanala. Ulazni kanal funkcioniše kao univerzalni interfejs sa sledećim funkcijama:

 • Prekidač / taster senzora
 • Dew-point senzor
 • Senzor prozora

Uređaj ima dva odvojena ulazna kanala za temperaturu. Ulazi za temperaturu mogu se koristiti:

 • Pojedinačno
 • Weighted (više-temperaturni senzor)

Nije potrebno pomoćno napajanje od 220V.