• slide

DA110 Dali Gateway

Individualna DALI kontrola opterećenja


DA100 KNX-DALI Gateway povezuje KNX i DALI bus. DALI napajanje je integrisano u uređaj. DA110 se razlikuje od DA100 sposobnošću individualne kontrole svakog DALI opterećenja. DA110 je usklađen sa IEC 62386 standardom.


Specifikacija proizvoda


Do 64 DALI uređaja se mogu povezati na DALI Bus (ECG za fluorescentne lampe, LED drajveri)

Koristi se sa EAE DALI alatom za puštanje u rad za DALI operacije (adresiranje, grupisanje itd.)

Individualna kontrola opterećenja i 16 scena osvetljenja

Nadgledanje statusa greške DALI uređaja koji koriste različite KNX grupne objekte