• slide

DA100 Dali Gateway

16 DALI grupna kontrola


DA100 KNX-DALI Gateway povezuje KNX i DALI magistralu. DALI napajanje je integrisano u uređaj. DA100 je usklađen sa IEC 62386 standardom.


Specifikacija proizvoda


Do 64 DALI uređaja se mogu povezati na DALI bus (elektronska prigušnica, LED drajver, ECK)

Koristi se sa EAE DALI alatom za puštanje u rad za DALI operacije (adresiranje, grupisanje itd.)

16 DALI grupa i 64 različite scene osvetljenja

Svaka DALI grupa se može konfigurisati da funkcioniše kao stalno svetlo, osvetljenje hodnika ili u intervalu

Funkcionalni testovi i testovi trajanja baterije za osvetljenja za slučaj nužde u skladu sa DALI koja se šalju putem KNX-a

Nadgledanje statusa greške DALI uređaja kao različitih KNX grupnih objekata